• Xây dựng tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục thể chất trường Đại học TDTT Đà Nẵng

  Xây dựng tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục thể chất trường Đại học TDTT Đà Nẵng

  Phát triển thể lực cho sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng nói chung và cho sinh viên năm nhất ngành Giáo dục thể chất nói riêng là vấn đề hết sức quan trọng, cốt lõi trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện của sinh viên, là nhiệm vụ bắt buộc được thể hiện trong chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà...

   6 p hdu 27/05/2020 149 2

 • Nghiên cứu thời gian sống vận chuyển và thời gian sống lượng tử trong mô hình giếng lượng tử pha tạp một phía

  Nghiên cứu thời gian sống vận chuyển và thời gian sống lượng tử trong mô hình giếng lượng tử pha tạp một phía

  Bài viết tập trung nghiên cứu thời gian sống vận chuyển và lượng tử của hạt tải trong mô hình giếng lượng tử pha tạp một phía. Các tính toán này góp phần hoàn thiện thêm lý thuyết vận chuyển tuyến tính và giải thích rõ hơn về mặt Vật lý đại lượng thời gian sống của hạt tải cũng như tỉ số của thời gian sống vận chuyển và thời gian...

   8 p hdu 23/12/2018 294 2

 • Đo công suất tiêu thụ của hộ gia đình trong thời gian thực: giải pháp và tiềm năng

  Đo công suất tiêu thụ của hộ gia đình trong thời gian thực: giải pháp và tiềm năng

  Bài báo này trình bày giải pháp triển khai hệ thống đo điện năng trong thời gian thực vào hộ gia đình tại Việt Nam. Kết quả triển khai thử nghiệm đã cho thấy có thể phát hiện sự hoạt động của các thiết bị trong nhà thông qua việc giám sát điện năng tiêu thụ. Hơn thế, qua số liệu giám sát trong thời gian thực, người dùng có thể hiểu được...

   6 p hdu 20/01/2019 283 2

 • Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

  Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

  Nội dung của tài liệu trình bày về cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất, nội dung và trình tự các bước tiến hành quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng cũng như kinh phí và kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng.

   36 p hdu 20/09/2019 299 2

 • Khả năng ứng dụng công nghệ hoàn nguyên ilment làm nguyên liệu sản xuất que hàn điện

  Khả năng ứng dụng công nghệ hoàn nguyên ilment làm nguyên liệu sản xuất que hàn điện

  Những năm gần đây cùng với hàng loạt nguy6en liệu khoáng chất khác như: quặng sắt, crôm, chì, kẽm, mangan...quặng titan đã nổi lên như một "hiện tượng" trong lĩnh vực điều tra, khai thác, chế biến và xuất khẩu thiếu quy hoạch gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường sinh thái ở nhiều kkhu vực nước ta. Hoàn nguyên ilmenit là công nghệ chế biến...

   6 p hdu 14/11/2017 173 2

 • Biến đổi nhận thức về đạo hiếu: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc

  Biến đổi nhận thức về đạo hiếu: Nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc

  Bài viết này sẽ tổng hợp và phân tích các nghiên cứu đi trước, so sánh các số liệu để làm nổi bật những biểu hiện cụ thể cũng như những điểm tương đồng và khác biệt của sự biến đổi trong nhận thức về đạo hiếu của thế hệ con cái và thế hệ cha mẹ trong xã hội Việt Nam và Hàn Quốc.

   13 p hdu 30/09/2018 310 2

 • Điều khiển ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp backsteping silding mode control

  Điều khiển ổ đỡ từ chủ động bằng phương pháp backsteping silding mode control

  Bài báo đề xuất một giải pháp giúp thực hiện thiết kế bộ điều khiển mà không cần phải thực hiện tuyến tính hóa tại điểm làm việc sử dụng thuật toán backsteping kết hợp với bộ điều khiển trượt. Các kết quả đạt được đã được kiểm nghiệm bằng mô phỏng Matlab/Simulink.

   6 p hdu 20/01/2019 94 2

 • Thực trạng kĩ năng dạy vẽ của giáo viên ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

  Thực trạng kĩ năng dạy vẽ của giáo viên ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

  Việc dạy vẽ (Mĩ thuật) cho trẻ em trong trường học hiện nay đã được thống nhất theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu từ năm 1980. Môn Mĩ thuật thường được xem là “môn phụ” nên ít được chú trọng trong các trường phổ thông; do đó, việc dạy vẽ cho trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết này trình bày...

   5 p hdu 29/08/2017 284 2

 • Ứng dụng matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập

  Ứng dụng matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập

  Lý thuyết mạch điện là một môn học rất quan trọng, là cơ sở để nghiên cứu các môn cơ sở khác và các môn chuyên môn của ngành Kỹ thuật điện. Với số lượng bài tập lớn, khối lượng tính toán nhiều, và nhất là phân tích mạch điện phức tạp có nhiều nút, nhánh, nên khi giải các bài toán thực tế và kiểm tra kết quả tính, sinh viên sẽ phải...

   9 p hdu 14/11/2017 374 2

 • Đảm bảo các công tác trắc địa trong xây dựng nhà siêu cao tầng

  Đảm bảo các công tác trắc địa trong xây dựng nhà siêu cao tầng

  Nhà siêu cao tầng là dạng công trình đặc biệt, đòi hỏi độ chính xác xây lắp rất cao, đặc biệt là theo phương thẳng đứng. Quá trình xây dựng nhà SCT thường sử dụng nhiều loại lưới trắc địa, trong các hệ tọa độ với độ chính xác khác nhau.

   5 p hdu 31/01/2020 170 2

 • Chống sét cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

  Chống sét cho nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

  Bài viết đưa ra các giải pháp chống sét trực tiếp và chống sét đánh ngang cho các nhà có độ cao từ 200m trở lên, từ đó là cơ sở để lựa chọn các giải pháp tính toán thiết kế bảo vệ sét cho các công trình xây dựng được cho là các công trình siêu cao tầng ở Việt Nam.

   6 p hdu 31/01/2020 231 2

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lý đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham...

   19 p hdu 20/09/2019 336 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số