• Synthesis of Thiol-functional telechelic Polycaprolactone via Thiol-michael reaction

  Synthesis of Thiol-functional telechelic Polycaprolactone via Thiol-michael reaction

  Functional polycaprolactones (PCL) have great potential for opening a new frontier in material design. We report here a method for preparing a thiol end-functionalized telechelic polycaprolactone using a straightforward and highly efficient process via the thiol-acrylate Micheal click addition reaction. Firstly, we esterified PCL diol with excess amount of acryloyl chloride resulting acrylate- end capped polycaprolactone (PCL-diacrylate)....

   6 p hdu 28/10/2019 188 1

 • Microbial and physiochemical changes during the incubation of fen-Daqu

  Microbial and physiochemical changes during the incubation of fen-Daqu

  Fen liquor is typical of Chinese light-flavor liquor, which is fermented from sorghum with Fen-Daqu powder. Fen-Daqu is a saccharifying agent and fermentation starter obtained by natural solid-state fermentation under non-sterile conditions. The standard plate count and the online measurement methods were used to enumerate the surviving microorganisms, and measure the physiochemical in Fen-Daqu during the incubation. Total counts of mesophilic...

   11 p hdu 26/11/2019 227 1

 • Tối ưu hóa một số thông số công nghệ bảo quản quả thanh long bằng kĩ thuật bao gói khí điều biến

  Tối ưu hóa một số thông số công nghệ bảo quản quả thanh long bằng kĩ thuật bao gói khí điều biến

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định được vật liệu bao gói phù hợp và tối ưu hóa hai yếu tố thực nghiệm gồm tỉ lệ diện tích màng bao bì/khối lượng quả (cm2 /g) và độ dày màng bao bì (mm) có ảnh hưởng đến điều kiện cân bằng nồng độ khí oxy (%) và nồng độ khí cacbonic (%) trong môi trường vi khí hậu của màng bao bì bảo quản quả thanh...

   9 p hdu 26/02/2020 262 1

 • Phân tích giá trị cảm xúc của những lời bình luận bởi giám khảo trong Thần tượng âm nhạc Mĩ theo thuyết đánh giá

  Phân tích giá trị cảm xúc của những lời bình luận bởi giám khảo trong Thần tượng âm nhạc Mĩ theo thuyết đánh giá

  Bài báo tập trung nghiên cứu ngôn ngữ cảm xúc trong những lời bình luận của những giám khảo trong thần tượng âm nhạc Mĩ theo thuyết đánh giá của Martin và White năm 2005. Bài báo dựa trên lí thuyết của thuyết đánh giá, cụ thể là giá trị cảm xúc và các tiểu loại như Un/Happiness, Dis/ Inclination, In/ Security, Dis/ Satisfaction. Thêm vào đó, bài báo trình bày...

   11 p hdu 30/09/2018 250 1

 • Cấu trúc và tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS

  Cấu trúc và tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn ZnxCd1-xS

  Trong bài báo này, chúng tôi đã tổng hợp và khảo sát cấu trúc pha tinh thể của các NC ZnxCd1-xS có phân bố các nguyên tố hóa học đồng đều khi tỉ lệ Zn/Cd thay đổi. Các NC ZnxCd1-xS được tổng hợp từ zinc stearate, cadmium stearate và lưu huỳnh, trong môi trường phản ứng octadecene, tại nhiệt độ 280 ºC bằng phương pháp hóa ướt.

   9 p hdu 16/11/2018 358 1

 • Giáo án tiếng Anh lớp 6

  Giáo án tiếng Anh lớp 6

  Use pictures to introduce the situations. Ask them to listen to the tape and read in chorus the new words. Introduce new words: good morning, good afternoon, good evening, good night, bye. Explain to them the ways of using them. Use Rub out and remember technique to teach new words.

   108 p hdu 26/07/2019 164 1

 • Giáo án tiếng Anh lớp 7

  Giáo án tiếng Anh lớp 7

  Give some suggested (open) questions to pupils Ask students to read the text in silence, ask some to read loudly befor the class ask one to read the questions to find the answers then ask and answer the questions in pair correct the student's answers.

   128 p hdu 26/07/2019 184 1

 • Giáo án tiếng Anh lớp 8

  Giáo án tiếng Anh lớp 8

  Teacher give some examples and students recall the usages of present simple tense: They always go to the country on the weekends. The sun rises in the east and sets in the west. Today is Monday, we learn English on Tuesday , Thursday and Saturday.

   146 p hdu 26/07/2019 175 1

 • Giáo án tiếng Anh lớp 9

  Giáo án tiếng Anh lớp 9

  Lecture with topics: Have you ever gone to the park yet; do you often go to the park; any sign you often see there; Do you often see the sign "Don't go on the grass" and "Don't cut flowers" in the park; Have you ever eaten in a restaurant ... This is a useful reference for teachers in the process of developing lesson plans for 9th grade English courses.

   101 p hdu 26/07/2019 157 1

 • Gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế dựa trên mô hình IPA

  Gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế dựa trên mô hình IPA

  Nghiên cứu này sử dụng mô hình mức độ quan trọng - mức độ thể hiện (Importance-Performance Analysis IPA) đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế nhằm mục đích gợi ý cho nhà quản lý du lịch cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao sự hài lòng của du khách và thu hút nhiều khách du lịch đến địa phương hơn.

   7 p hdu 18/10/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số