• Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 2

  Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung: Hóa dẻo, nén ép gỗ; gỗ polyme phức hợp và vật liệu phức hợp gỗ nhựa, xử lý chống cháy cho gỗ và sản phẩm từ gỗ, một số phương pháp biến tính bề mặt dỗ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p hdu 26/02/2024 4 0

 • Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 1

  Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan và cơ sở lý luận về biến tính gỗ, xử lý chống biến màu cho gỗ, xử lý ổn định khích thước gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Máy biến áp điện lực; Các khí cụ điện và các phần dẫn điện; Thiết bị phân phối điện; Máy phát điện đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   162 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về nhà máy điện và trạm biến áp; Chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện; Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp" trình bày những vấn đề chính trong kỹ thuật an toàn cung cấp và dụng điện, chủ yếu với mạng lưới điện hạ áp, thường gặp và tiếp xúc trong đời số, và sản xuất hàng ngày....

   96 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp: Phần 2

  Cuốn sách "Kỹ thuật an toàn điện và tính toán dây dẫn, các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp" trình bày các bài toán và vấn đề cụ thể ở các chế độ trung tính hạ áp của máy biến áp, rất phổ biến trong sản xuất và sinh hoạt; từ đó đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn...

   89 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 1

  Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 1

  Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương I: Sự hình thành các chất độc hại trong khí thải động cơ; Chương II: Tác động tương hỗ giữa khí thải và môi trường; Chương III: Thử nghiệm công nhận kiểu về khí thải động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 2

  Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường gồm có những nội dung: Chương IV: Những biện pháp công nghệ để giảm độc hại trong khí thải động cơ; Chương V: Kiểm soát khí thải động cơ đang lưu hành; Phụ lục: Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về khí thải động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1)" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan giao diện; object inspector; đặc tính kết cấu; các kiểu liên kết thép; khung giàn-thanh giằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p hdu 26/02/2024 4 0

 • Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 2

  Cuốn sách "Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1)" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chuyển ASD sang RCAD; liên kết cột-dầm; dựng mô hình kết cấu thép; tạo bản vẽ mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p hdu 26/02/2024 2 0

 • Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 2

  Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 2

  Part 2 book "Machine design - An integrated approach" includes content: Design case studies; shafts, keys, and couplings; bearings and lubrication; spur gears; helical, bevel, and worm gears; spring design; screws and fasteners; weldments; clutches and brakes.

   494 p hdu 26/02/2024 3 0

 • Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 1

  Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 1

  Part 1 book "Machine design - An integrated approach" includes content: Introduction to design; materials and processes; load determination; stress, strain, and deflection; static failure theories; fatigue failure theories; surface failure; finite element analysis.

   551 p hdu 26/02/2024 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu600vi