Phân tích chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận an sinh xã hội

Hiện nay nhóm trẻ em khuyết tật về cơ bản đang hưởng chung các chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội với nhóm đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật trưởng thành. Tuy nhiên, từ khâu xây dựng chính sách cho đến khâu thực thi vẫn còn tồn tại nhiều bất cập ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận an sinh xã hội của người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng làm cho cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn cần được san sẻ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết những chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận an sinh xã hội tại Việt Nam hiện nay.