Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may

Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may trình bày thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp dệt may Việt Nam, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lao động tại các doanh nghiệp dệt may,... Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)