Hiệu quả kinh tế khi các xí nghiệp mỏ chuyển sang mua điện ở cấp điện áp 35 kV - KS. Phạm Thanh Liêm

Chuyển đổi việc mua điện từ cấp điện áp 6 kV sang 35 kV mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho xí nghiệp. Việc chuyển đối này không có gì phức tạp, chi phí đẩu tư thiết bị để tiến hành việc chuyển đổi cũng không quá tốn kém và hoàn toàn có thể bù đắp các chi phí này trong thời gian ngắn do tiết kiệm chi phí điện năng hàng tháng của xí nghiệp. Tham khảo nội dung bài viết "Hiệu quả kinh tế khi các xí nghiệp mỏ chuyển sang mua điện ở cấp điện áp 35 kV" để hiểu hơn về vấn đề này.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)