Giáo trình Giáo dục học tiểu học II: Phần 1

Giáo dục học tiểu học II (sách dùng cho hệ Cử nhân giáo dục tiểu học) là sự kế tiếp của giáo trình Giáo dục học tiểu học I do GS.TS. Đặng Vũ Hoạt – PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp biên soạn. Nội dung giáo trình trình bày về 5 vấn đề được sắp xếp thành 5 chương. Trong phần 1 sau đây của giáo trình sẽ trình bày nội dung 3 chương đầu như sau: Chương I quá trình giáo dục tiểu học, chương II nguyên tắc giáo dục tiểu học, chương III nhiệm vụ và nội dung giáo dục tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.