Giáo trình Định giá bất động sản

Nội dung giáo trình gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về bất động sản và định giá bất động sản; Cơ sở khoa học và nguyên tắc cơ bản trong định giá bất động sản; Phương pháp định giá bất động sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!