Ebook Xách ba lô lên và đi (Tập 1): Phần 1 - NXB Văn học

"Xách ba lô lên và đi" tập 1 của Huyền Chip gồm 3 phần, là cuộc hành trình xuyên châu Á của cô gái nhỏ bé. Ebook tập 1 - phần 1 này là những câu chuyện trong: Phần I. Đông Nam Á: Brunei, Malaysia và Myanmar; Phần II. Ấn Độ - Nepal đến câu chuyện số 45 (Không tiền về lại Ấn Độ). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 quyển sách.