Ebook Tự rung và mất ổn định của quá trình cắt kim loại: Phần 1

Cuốn sách này chỉ đề cập đến hiện tượng mất ổn định, nguyên nhân và giải pháp để khống chế sự xuất hiện của nó. Ngoài việc tổng hợp kết quả nghiên cứu của thế giới về mất ổn định, cuốn sách này đề cập đến một số kết quả nghiên cứu dựa trên phương pháp tiếp cận đối tượng mới - Tiếp cận theo hướng năng lượng của quá trình cắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!