Ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 3): Phần 2 - Bùi Việt Hà (chủ biên)

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 3) do Bùi Việt Hà chủ biên biên soạn trình bày phần hướng dẫn các bài tập được đưa ra ở bài học số 5 trở đi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung 2 phần ebook.