Ebook Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 9: Phần 1

Cuốn sách "Trắc nghiệm kiến thức Tiếng Anh 9" được trình bày rõ ràng, bám sát theo từng đơn vị bài học và được viết dưới dạng các bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Trọng tâm cuốn sách gồm: Phần phát âm, từ vựng, ngữ pháp, khả năng hiểu biết nội dung đoạn văn. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.