Ebook Non nước Việt Nam (sách hướng dẫn du lịch): Phần 1 - Tổng cục Du lịch

Bố cục cuốn sách "Non nước Việt Nam" gồm 3 phần: Giới thiệu Việt Nam; văn hóa truyền thống; tiềm năng du lịch các tỉnh, thành phố. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.