Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

"Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và tiền tệ; lý thuyết tổng quát về việc làm; những biến động về tiền lương danh nghĩa...