Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 2)

Cuốn sách Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 2) nhằm cung cấp cho bà con nông dân và cán bộ khuyến nông nắm rõ hơn kỹ thuật canh tác trên địa hình đất dốc của từng loại cây, giúp bà con thu được những vụ mùa bội thu. Mời các bạn cùng tham khảo!