Ebook Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Định chế quốc tế và Việt Nam về bảo vệ môi trường", phần 2 trình bày một số văn bản pháp luật, thông tư, nghị định của Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam về bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.