Ebook Đề kiểm tra học kỳ Tiếng Việt - Toán lớp 1: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt - Toán lớp 1" giới thiệu các đề kiểm tra cuối học kỳ 1 và học kỳ 2, đề kiểm tra giữa học kỳ 2. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bậc phụ huynh và giáo viên dùng để kiểm tra quá trình học tập của con em mình.