Ebook Công nghệ lên men các chất kháng sinh: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Cách

Phần 2 Ebook "Công nghệ lên men các chất kháng sinh" của tác giả TS. Nguyễn Văn Cách gồm nội dung chương 4 đến chương 12 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày công nghệ lên men axit clavulanic, công nghệ lên men kháng sinh aminoglycozzit và các công nghệ lên men khác. Cuốn sách được làm tài liệu giảng dạy cho đối tượng kỹ sư công nghệ sinh học trong trường đại học và có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo khác cho các đối tượng liên quan.