Ebook Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2

Tài liệu Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam: Phần 2 trình bày những nội dung về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.