Đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến gỗ ở công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Tam Minh

Để tăng hiệu quả trong chế biến sản phẩm bàn ghế gỗ, việc xây dựng và triển khai dự án “Đổi mới thiết bị, công nghệ máy chế biến gỗ” là hết sức cần thiết, nhằm duy trì chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian tạo ra sản phẩm, giảm thiểu thiệt hại trong quá trình sản xuất sản phẩm hư hỏng, lỗi kỹ thuật, chủ động tăng đơn đặt hàng nhiều hơn phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.