Đổi mới thiết bị công nghệ chế biến gỗ ở Công ty cổ phần lâm sản Tân Tân Thành

Bài viết trình bày về đổi mới máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian tạo ra sản phẩm, giảm được công đoạn sản xuất sản phẩm, từ đó giảm chi phí nhân công và chi phí tiêu hao điện năng trên từng sản phẩm dẫn đến tăng năng suất và lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập bình quân của người lao động, sản phẩm đạt chất lượng hơn và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đáp ứng được thời gian giao hàng đúng tiến độ.