Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 4: Tạo động lực cho lực lượng bán hàng (Trình độ Thạc sĩ)

Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 4: Tạo động lực cho lực lượng bán hàng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung và kiến thức bao gồm: các lý thuyết về động lực làm việc ứng dụng trong bán hàng; đánh giá và xác định nhu cầu của lực lượng bán hàng; các biện pháp tạo động lực cho lực lượng bán hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!