Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 - Phan Quang Huy Hoàng

Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 Phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Lấy mẫu, bảo quản mẫu; Ý nghĩa môi trường; Nguyên tắc; Dụng cụ/hoá chất/thiết bị; Các bước tiến hành; Tính toán kết quả của SO2; CO; NO2; O3. Mời các bạn cùng tham khảo!