Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến trình bày sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam; phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỷ phong kiến độc lập; nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam.