Bài giảng Kỹ thuật nuôi cấy virus: Chương 3 - Các kỹ thuật nuôi cấy virus

Bài giảng "Kỹ thuật nuôi cấy virus: Chương 3 - Các kỹ thuật nuôi cấy virus" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Mục đích và cơ sở khoa học của nuôi cấy virus; Kỹ thuật nuôi cấy Bacteriophage; Kỹ thuật nuôi cấy virus trên tế bào thực vật; Kỹ thuật nuôi cấy virus trên động vật; Kỹ thuật nuôi cấy virus trên phôi trứng; Kỹ thuật nuôi cấy virus trên tế bào động vật/người. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo!