Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển

Bài giảng Dân số và phát triển - Chương 5: Lồng ghép dân số vào kế hoạch phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các khái niệm cơ bản; khuôn khổ lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển; các nội dung lồng ghép;... Mời các bạn cùng tham khảo!