Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Quân

Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 9 Ổ trục, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động; Vật liệu; Tính ổ trượt; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động; Tải trọng, ứng suất; Phương pháp lựa chọn ổ lăn. Mời các bạn cùng tham khảo!