Bài giảng Chi tiết máy (Phần 2): Chương 3 - ThS. Nguyễn Minh Quân

Bài giảng Chi tiết máy (Phần 2): Chương 3 Chi tiết máy ghép, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, phân loại; Mối ghép ren; Mối ghép then, then hoa. Mời các bạn cùng tham khảo!