• Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu

    Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu

    Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu có kết cấu nội dung gồm các phần: Internet of things (IoT) cho người mới bắt đầu; kiến thức cơ bản; hello World, ESP8266 WiFi; dự án đọc cảm biến DHT11; các chế độ cấu hình WiFi, MQTT và tổng kết; Websocket, firmware update over the air (FOTA); cheatsheet. Mời các bạn tham khảo.

     161 p hdu 04/07/2022 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số