• Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 5: Kỹ thuật nuôi trồng nấm

  Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 5: Kỹ thuật nuôi trồng nấm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật nuôi trồng nấm, nấm Ganoderma lucidum, đặc tính sinh học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   8 p hdu 10/07/2018 405 1

 • Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 2: Phân loại nấm

  Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 2: Phân loại nấm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại nấm, năm giới thực vật, lịch sử phân loại nấm, đặc điểm chung các ngành nấm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   99 p hdu 10/07/2018 401 1

 • Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 1: Đặc điểm chung của nấm

  Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 1: Đặc điểm chung của nấm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm chung của nấm, cơ thể sinh dưỡng, đặc điểm cấu tạo, tế bào nấm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   38 p hdu 10/07/2018 376 1

 • Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu nấm

  Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 3: Các phương pháp nghiên cứu nấm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp nghiên cứu nấm, định danh phân loại nấm, xác định thành phần loài,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   9 p hdu 10/07/2018 340 1

 • Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 4: Nguyên tắc nuôi trồng nấm

  Bài giảng Sinh học và kỹ thuật trồng nấm - Chương 4: Nguyên tắc nuôi trồng nấm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc nuôi trồng nấm, vai trò của giống, hiệu quả kinh tế, chăm sóc và nuôi ủ tơ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   6 p hdu 10/07/2018 320 1

 • Bài giảng Danh pháp và phân loại thực vật - ThS. Võ Hồng Trung

  Bài giảng Danh pháp và phân loại thực vật - ThS. Võ Hồng Trung

  Bài giảng "Danh pháp và phân loại thực vật" giới thiệu đến các bạn các khái niệm, phân loại, các khái niệm về loài và tên gọi các taxon bậc loài và trên loài, phân chia sinh giới, các ngành thực vật,... Tham khảo nội bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

   211 p hdu 24/03/2019 312 1

 • Bài giảng Thực hành công nghệ sinh học động vật

  Bài giảng Thực hành công nghệ sinh học động vật

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Thực hành công nghệ sinh học động vật sau đây để nắm bắt được những kiến thức về nhận diện kháng nguyên bằng phương pháp outerlony; phương pháp thu nhận huyết thanh từ máu người và động vật; tách tế bào từ mô động vật bằng phương pháp trypsin và một số nội dung khác.

   34 p hdu 31/12/2019 295 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học và Môi trường: Pháp luật an toàn sinh học

  Bài giảng Công nghệ sinh học và Môi trường: Pháp luật an toàn sinh học

  Bài giảng Công nghệ sinh học và Môi trường giới thiệu đến người học pháp luật an toàn sinh học. Bài giảng gồm có 6 bài học: tổng quan an toàn sinh học; đánh giá nguy cơ an toàn sinh học; phòng ngừa và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm; quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên...

   46 p hdu 30/03/2020 285 1

 • Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường

  Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường

  Bài giảng Công nghệ sinh học môi trường cung cấp các nội dung kiến thức giúp học viên nắm vững các khái niệm, nguyên lý của các công nghệ sinh học đã được ứng dụng, các điều kiện ảnh hưởng và yếu tố thành công. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   0 p hdu 30/03/2020 247 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số