Tuyển tập sách về Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam

Bộ sưu tập Tuyển tập sách về Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam sau đây bao gồm những cuốn sách về Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam như: Quản lý khách sạn, phục vụ buồng, thuyết minh du lịch, hướng dẫn du lịch,... Mời các bạn tham khảo.