• Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002) trình bày các nội dung sau: Loài chuột mù ở Việt Nam, bước đầu nghiên cứu về đặc điểm sinh học của loài bọ xít cổ ngỗng đỏ ăn thịt, phân bố của loài sán lá phổi và vật chủ trung gian của nó tại vùng Tây Bắc.

   68 p hdu 20/09/2019 48 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 23 - Số 1 (Tháng 3 - 2001) 2

  Tạp chí Sinh học: Tập 23 - Số 1 (Tháng 3 - 2001) 2

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002) trình bày các nội dung sau: Loài chuột mù ở Việt Nam, bước đầu nghiên cứu về đặc điểm sinh học của loài bọ xít cổ ngỗng đỏ ăn thịt, phân bố của loài sán lá phổi và vật chủ trung gian của nó tại vùng Tây Bắc.

   67 p hdu 20/09/2019 28 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002) trình bày các nội dung sau: Hai loài cua mới thuộc họ Potamidae ở Việt Nam, một giống mới và một số loài mới thuộc họ Balitoriae tìm thấy ở huyện Điện Biên, Lai Châu; dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của vi tảo biển độc hại sống bám trên các rạn san hô ở phía Bắc Việt Nam và các nội dung khác.

   68 p hdu 20/09/2019 29 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin đất

  Giáo trình Hệ thống thông tin đất

  Giáo trình Hệ thống thông tin - LIS, dùng cho các ngành thuộc chương trình học Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý nhà đất, Thị trường bất động sản. là tài liêu nghiên cứu học tập dành cho sinh viên từ Cao đẳng, đại học và đây cũng là tài liêu nghiên cứu cho giáo viên. Để tìm hiểu sâu hơn về hệ thống thông tin, mời các bạn cùng tham khảo...

   90 p hdu 20/09/2019 32 0

 • Bài giảng Thủ công 2 - Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời

  Bài giảng Thủ công 2 - Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 2 bài 3: Gấp máy bay đuôi rời thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 2 bài 3: Gấp máy bay đuôi rời trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

   8 p hdu 20/09/2019 42 0

 • Bài giảng Toán lớp 4 - Chương 2 (Bài 3: Chia một tích cho một số)

  Bài giảng Toán lớp 4 - Chương 2 (Bài 3: Chia một tích cho một số)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số trình bày bằng Slide rất sống động với các...

   21 p hdu 20/09/2019 39 0

 • Bài giảng Toán 4 - Chương 4 (Bài 3: Hình thoi)

  Bài giảng Toán 4 - Chương 4 (Bài 3: Hình thoi)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh...

   12 p hdu 20/09/2019 30 0

 • Bài giảng Toán 4 - Chương 2 (Bài 3: Thương có chữ số 0)

  Bài giảng Toán 4 - Chương 2 (Bài 3: Thương có chữ số 0)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

   15 p hdu 20/09/2019 31 0

 • Bài giảng Toán lớp 3: Bài 1 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

  Bài giảng Toán lớp 3: Bài 1 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

  Bài 1 "Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số" thuộc bài giảng điện tử Toán lớp 3 được thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hdu 20/09/2019 25 0

 • Bài giảng Thủ công 3 - Bài 13: Đan hoa chữ thập đơn

  Bài giảng Thủ công 3 - Bài 13: Đan hoa chữ thập đơn

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 3 bài 13: Đan hoa chữ thập đơn thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 3 bài 13: Đan hoa chữ thập đơn trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

   53 p hdu 20/09/2019 39 0

 • Bài giảng Thủ công 3 - Bài 15: Làm đồng hồ để bàn

  Bài giảng Thủ công 3 - Bài 15: Làm đồng hồ để bàn

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 3 bài 15: Làm đồng hồ để bàn thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 3 bài 15: Làm đồng hồ để bàn trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

   20 p hdu 20/09/2019 31 0

 • Bài giảng Kỹ thuật 5 - Bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

  Bài giảng Kỹ thuật 5 - Bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Kỹ thuật 5 bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Kỹ thuật 5 bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình...

   21 p hdu 20/09/2019 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số