Ebook Tin-Sinh học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Cách

Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tin-Sinh học": Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3; chương trình phân tích cấu trúc tương đồng BLAST; chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D;...Mời các bạn cùng tham khảo!