Ebook Bài tập giải sẵn giải tích II (In lần thứ tư): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập giải sẵn giải tích II" giới thiệu tới người đọc các bài tập về "Tích phân đường và mặt". Cuối sách còn có các đề Giải tích học kỳ II các năm 2002-2005 của Đại học Bách Khoa để sinh viên tham khảo.