Ebook Bài tập giải sẵn Giải tích I (In lần thứ tư): Phần 2

Ebook Bài tập giải sẵn Giải tích I (In lần thứ tư): Phần 2 bao gồm các chương giới thiệu các đề thi Giải tích học kỳ II các năm 2002 - 2005 của Đại học Bách khoa để sinh viên tham khảo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.