Ebook Lịch sử lớp 12 qua ô chữ: Phần 2

Cuốn sách "Lịch sử lớp 12 qua ô chữ" chỉ tập trung vào những phần kiến thức cơ bản nhất của từng bài học, câu hỏi được đặt ra và học sinh sẽ trả lời bằng cách điền đáp án vào ô chữ trên nền hình ảnh liên quan đến bài học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.