Sách giáo khoa Tin học lớp 10 (Bộ sách Cánh diều)

Sách giáo khoa Tin học lớp 10 (Bộ sách Cánh diều) gồm sáu chủ đề. rong đó, ở chủ đề A có chủ đề con Acs “Biểu diễn thông tin" (7 tiết) dành riêng cho định hướng CS và chủ đề E “Phần mềm thiết kế đồ họa" (7 tiết) dành riêng cho định hưởng ICT Các chủ đề còn lại (63 tiết) là chung cho cả hai định hướng. Do hai định hưởng ICT và CS chỉ khác biệt nhau ở một chủ để con (7 tiết) nên sách Tin học 10 dùng chung cho cả hai định hướng ICT và CS. Nội dung hai chủ để con tùy chọn đặt ở cuối sách.