Nghiên cứu lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế kết cấu nhịp cầu vượt ngã tư 550 – Bình Dương

Bài viết này phân tích, lựa chọn hướng dẫn tiêu chuẩn và bộ phần mềm phù hợp để lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế thi công (LOD350) kết cấu nhịp thép cầu vượt ngã tư 550 - Bình Dương. Mời các bạn cùng tham khảo!