Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay tại nhà máy nhiệt điện số 3 – Duyên Hải, Trà Vinh đến một số tính chất của bê tông xi măng làm mặt đường ô tô

Mục tiêu nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến chất lượng của bê tông xi măng nhằm tìm ra được hàm lượng tro bay hợp lý để thay thế xi măng trong bê tông, từ đó giải quyết được bài toán về chi phí vật tư cho ngành xây dựng và các vấn đề về môi trường mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo!