Mặt đường hấp thụ khí thải và đề xuất áp dụng tại Việt Nam

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu cho loại mặt đường bê tông nhựa hấp thụ khí thải được thực hiện trong điều kiện thực tiễn để đưa ra các đề xuất và kiến nghị trong việc áp dụng loại mặt đường này tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!