Kiến trúc công trình cầu - Điểm nhấn địa điểm du lịch

Kiến trúc và du lịch là những hoạt động có liên quan rất chặt chẽ, có thể nói là phụ thuộc vào nhau. Mục đích của bài viết này, tác giả trình bày tổng quan về vai trò của kiến trúc công trình cầu trong việc tạo điểm nhấn địa điểm du lịch.