Giáo trình Tính toán thủy văn

Giáo trình Tính toán thủy văn thông tin đến các bạn những kiến thức về nội dung và phương pháp nghiên cứu tính toán thủy văn; sự hình thành dòng chảy; phương trình cân bằng nước; chuẩn dòng chảy năm; dao động dòng chảy năm; sự phân phối dòng chảy trong năm; dòng chảy lớn nhất; dòng chảy bé nhất; dòng chảy rắn; mô hình hóa Toán học dòng chảy... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức, hỗ trợ công tác học tập và nghiên cứu.