Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 - Hồ Thị Lam Trà

Giáo trình Quản lý môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của quản lý môi trường; Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường; Các công cụ trong quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!