Giáo trình Môi trường và con người: Phần 2 - Nguyễn Xuân Cự

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Môi trường và con người phần 2 cung cấp một số kiến thức về tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!