Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Tấn Phước

Phần 1 của cuốn giáo trình "Linh kiện điện tử" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - cơ sở điện học; chương 2 - điện trở; chương 3 - tụ điện; chương 4 - cuộn dây, bộ biến áp;... Mời các bạn cùng tham khảo!