Giáo trình Công nghệ Protein - Cao Đăng Nguyên (chủ biên)

Giáo trình Công nghệ Protein do Cao Đăng Nguyên (chủ biên) biên soạn cập nhật những kiến thức hiện đại, những thành tựu mới nhất về Proteomics trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn trên thế giới và Việt Nam, nhằm phục vụ cho các ngành Sinh học và cũng là tài liệu tham khảo cho các ngành liên quan khác.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)