Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sinh quyển và một số môi trường sống chính, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, dân số, những vấn đề chung về giáo dục môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.