Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.