Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học (Học phần V: Một số kiến thức chuyên biệt đối với giáo dục tiểu học): Phần 1

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học (Học phần V: Một số kiến thức chuyên biệt đối với giáo dục tiểu học) phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học; một số phương pháp dạy học tích cực ở trường tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo!