Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học (Học phần V: Một số kiến thức chuyên biệt đối với giáo dục tiểu học): Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học (Học phần V: Một số kiến thức chuyên biệt đối với giáo dục tiểu học) phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tình huống quản lý giáo dục ở trường tiểu học; phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, hướng dẫn viết và tổ chức trao đổi sáng kiến kinh nghiệm giáo dục và quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!